Ưu đãi iWin X3 nạp In-app ngày 05/06

* Thời gian : Từ 14h00 – 17h00 Ngày 05/06/2014
* Nội dung : Nhận ngay ưu đãi X3 giá trị khi nạp WIN bằng IN APP
Tai iWin
* Cụ thể:
1$ = 1.200.000 WIN
5$ = 6.600.000 WIN
10$ = 15.000.000 WIN
50$ = 75.000.000 WIN
Kiểm tra ngay để không bỏ lỡ cơ hội này.