Ưu đãi iWin ngày 08/07/2014

* Thời gian : Từ 10h00 đến 12h00 ngày 08/07/2014
* Nội dung : Ưu đãi lớn nhân 3 khi nạp Win bằng In-app.

gio vang iwin* Cụ thể :
1$ = 1.200.000 WIN
5$ = 6.600.000 WIN
10$ = 15.000.000 WIN
50$ = 75.000.000 WIN

Lưu ý : Nạp WIN trên ĐIỆN THOẠI để xem mình nhận được khuyến mãi ở mục nào, nạp đúng mục đó mới được khuyến mãi nha.