Thông báo kết thúc sự kiện thu thập cờ 2/9 đổi Win

iWin Online thông báo đến các game thủ Tưng bừng sự kiện thu thập cờ 2/9 đổi Win sẽ được kết thúc vào lúc 23h00 hôm nay ngày 10/09/2014.

* Thời gian : Từ 11H00 ngày 29/08/2014 đến 23H00 ngày 10/09/2014

iwin online
Các bạn lưu ý: Sau khi đóng sự kiện 2/9 (23:00 ngày 10/9), tất cả vật phẩm của sự kiện sẽ biến mất, những user đủ điều kiện nhưng chưa nhận thưởng đều không được trả WIN thưởng nhé .