Thông báo kết quả đào Win free từ World Cup

Game iWin

* 5 Giải : 1.000.000 Win cho 5 người trả lời đúng thể lệ và nhanh nhất
Chúc mừng 5 bạn : ANHBYNDN3, LOVENTKT, PBLONG, LT11DUYEN, THIENTAIX
* 10 Giải : 500.000 Win cho người chơi làm đúng yêu cầu chính xác nhất và may mắn nhất
Chúc mừng 10 bạn : TAOYEUMAY68, ANHQUAN417, PTBN93, LAI1994, HOANGNEK2010, LUUKIEN84, SULYLINH, KHOANGLANGPHUSA, NDIENANH, NJKBIN98

iwin

* 100 Giải : 200.000 Win cho các bạn tham gia trả lời đúng câu hỏi và nhanh thứ nhì
Lưu ý : WIN sẽ được cộng vào tài khoản của các bạn trong vòng 48H từ khi có thông báo.