Thay đổi mới trong game cờ úp iWin Online

BQT GameiWinS.com xin thông báo tới các game thủ 1 số thay đổi trong game cờ úp

  • Nếu chủ bàn không nhấn vào chơi thì hệ thống tự động vào chơi sau 10 giây.
  • Cập nhật lại tiền kết thúc ván cờ cho việc: Rời bàn, Xin thua, Sau 2p không đánh.

Cụ thể: trong game iwin này người xin thua, người thoát khỏi bàn khi đang đánh hay sau 2 phút không đánh sẽ bị tính là thua và bị trừ tiền

co up iwin

Tiền thua các quân cờ trên bàn được tính như sau:

Tướng = 100% tiền cược

Xe = 14% tiền cược

Pháo = 11% tiền cược

Mã = 10% tiền cược

Sĩ = 6% tiền cược

Tượng = 4% tiền cược

Tốt = 2% tiền cược

  • Khi xin thua sẽ thua ngay, không cần chờ đối thủ đồng ý cho thua.