Tắt cầu may iWin Online 18/07/2014

Thông báo sự kiện cầu may iWin Online sẽ được kết thúc vào lúc 15h00 ngày 22/07/2014.

Sự kiện diễn ra từ  15h00 ngày 18/07/2014 sẽ được đóng lại, các bạn lưu ý sử dụng hết điểm cầu may của mình trước thời gian kết thúc sự kiện này vì điểm cầu may chưa sử dụng lần này sẽ không được cộng dồn cho sự kiện tuần sau.

cau may iwin

Nhanh tay cầu may cho hét điểm khi đến thời gian cầu may bị đóng lại để không tiết điểm nha các game thủ.