Sự kiện khuyến mãi giờ vàng iWin Online ngày 08/01

Chương trình khuyến mãi giờ vàng iWin Online ngày 08/01/2015. Bạn sẽ nhận được khuyến mãi X2,5 Card, X2 SMS trong thời gian diễn ra sự kiện, vậy hãy vào mục nạp Win và kiểm tra thông báo ngày.

Thời gian: Từ 10h00 đến 12h00 ngày 08/01/2015

Trang chủ: http://iwinme.Net/

game iwin