Kết thúc sự kiện cầu may

[THÔNG BÁO] Sự kiện Cầu may cuối tuần sẽ đóng vào 15H ngày hôm nay (15.04.2014) Các bạn lưu ý sử dụng hết số điểm cầu may của mình nhé!
Các điểm cầu may không sử dụng sẽ không được cộng dồn cho sự kiện lần sau.