Hướng dẫn chơi xì tố

BQT Gameiwins.com hướng dẫn các bạn chơi xì tố trong game iwin

Vào bàn chơi thì mỗi người sẽ được chia 2 lá bài 1 lật và 1 úp nhé

Lá bài lật đó thì lá bài nào có lá bài mạnh nhất thì sẽ được quyền tố trước nhé và và sẽ từ

– Những game thủ tố sau thì sẽ được lựa chọn tố, thêm hoặc úp bỏ cho lượt tố mình.

xi to iwin

 

– Theo: thì chấp nhận chầu số win giống như người tố trước
– Tố thêm: Tố thêm tiền cao hơn số tiền người chơi trước
– Úp: là bỏ bài không chơi nữa sẽ mất số win ban đầu trong bàn

Sau 1 vòng, nếu vẫn còn người chơi Theo hoặc Tố thêm, thì mỗi người chơi sẽ được chia thêm 1 lá. Nếu sau 1 vòng, mọi người đều “Úp” thì người tố sẽ thắng.