Hướng dẫn chơi xâm

Quân bài: Sử dụng bộ bài bình thường với 52 lá bài
Độ mạnh yếu: 3 < 4 < 5 … < Q < K < A < 2 (không tính chất)
Đôi: 2 cây cùng số 6♥ 6♠
Xám: 3 cây cùng số J♥ J♠ J♣
Tứ quý: 4 cây cùng số A♥ A♠ A♣ A♦
Sảnh: Bộ có số liên tiếp 2♥ 3♣ 4♠ 5♦, (KA2) không phải là 1 sảnh. Sảnh có thể ghép là A23… hoặc …QKA (cao nhất)
Lưu ý: Sâm (Lốc) không tính chất. 2♥ không chặt được 2♣, J♦ không chặt được J♣.

bai xam iwin
II. CÁCH CHƠI
Phòng tối đa có 4 người chơi và tối thiểu 2 người chơi
Mỗi người được chia 10 lá bài
Nếu các bạn may mắn thì sẽ được ăn trắng bài nhé
khi gần hết bài thì các bạn nhớ báo xâm nhé
Đếm lá choi theo kiểu tiến lên nhé
Không được đánh 2 cuối. Nếu có ai để 2 cuối (1 hoặc 2 hoặc 3 cây 2) thì sẽ kết thúc ván chơi luôn và người đó đền làng mỗi nhà 15 lá, không tính heo hàng.
Nếu không đi được 1 cây nào sẽ bị tính là Cóng
Khi 1 nhà Báo (chỉ còn 1 cây) thì người bên trái sẽ phải có trách nhiệm giữ chân (đánh quân to nhất)
Nhà Báo về mà người bên trái không đánh quân to nhất sẽ bị đền (Đền Báo). Các bạn có thể tìm nhiều cách chơi hơn tại iwinvui.com