Giờ vàng iWin X3 SMS ngày 29/08/2014

Đón giờ vàng iWin sau khi cập nhập bản mới iWin 439 dành cho Android với ưu đãi bất ngờ x2 hay x3 khi nạp WIN từ iWin Online? Mau vào mục nạp WIN kiểm tra ngay!

– Thời gian : Từ 12h00 đến 14h00 và Từ 19h00 đến 22h00 ngày 29/08/2014

iwin online

Nạp ngay kẻo lỡ! Các bạn lưu ý vào mục Nạp WIN trên ĐIỆN THOẠI để xem mình được khuyến mãi ở mục nào, nạp đúng mục đó mới được khuyến mãi nha.