Giờ vàng iWin X3 khi nạp Card 12/08/2014

Thông báo iWin Online khuyến mãi giờ vàng hấp dẫn cùng nạp ngay giờ vàng hôm nay để được ưu đãi.

* Thời gian : Từ 14h00 đến 16h00 ngày 12/08/2014

* Nội dung : Nạp Win ngay để được nhận ưu đãi nhân 2 hay nhân 3 bằng SMS và Card ?

gio vang iwin

Kiểm tra ở mục nạp Win nhé.Nạp ngay kẻo lỡ! Các bạn lưu ý vào mục Nạp WIN trên ĐIỆN THOẠI để xem mình được khuyến mãi ở mục nào, nạp đúng mục đó mới được khuyến mãi.