Giờ vàng iWin Online khi nạp In-app

Thông báo !
Giờ vàng iWin Online hấp dẫn ngày 02/06/2014.

Tai-iWin1

* Thời gian : Từ 14h00 đến 17h00 ngày 02/06/2014
* Nội dung : Nhận ngay X3 khi nạp In-app

1$ = 1.200.000 WIN
5$ = 6.600.000 WIN
10$ = 15.000.000 WIN
50$ = 75.000.000 WIN