Giờ vàng Game iWin. Nạp ngay !!!

* Thời gian : Từ 19h00 đến 22h00 ngày 11/06/2014
* Nội dung : Vào mục nạp Win kiểm tra ! Bạn sẽ nhận được ưu đãi nào ?
+ Nhân 3 cho giá trị nạp In-app và SMS . Hay
+ Nhân 2 cho giá trị nạp Card .

Game iWin

Lưu ý : Nạp như thông báo gửi đến trong mục nạp Win của tài khoản bạn.