Game iWin mở “Cầu may ngày thứ 7 “

Đến hẹn lại lên cùng nhau mở tài khoản iWin và tham gia ngay ưu đãi ngày cuối tuần nào ” Cầu may cuối tuần “ ngày 12/07/2014.

✪ Thời gian:
Từ 12H00 11/07/2014 đến 15H00 15/07/2014

✪ Đối tượng:
Tất cả người chơi iWin Online phiên bản 290, 291, 292, 293, 294, 295, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 4.2.10, 4.3.0, 4.3.1, 4.3.2., 4.3.3., 140, 141, 142, 145

✪ Giải thưởng:
Bạn có cơ hội ngẫu nhiên nhận được những phần thưởng 50.000.000 WIN.

cau may iwin

1. Nạp WIN bằng SMS đầu tiên trong ngày thứ 7: tặng 9 điểm cầu may
2. Nạp WIN bằng CARD đầu tiên trong ngày thứ 7: tặng 9 điểm cầu may
3. Nạp WIN bằng In-App đầu tiên trong ngày thứ 7: tặng 19 điểm cầu may
4. Cầu May lần thứ 22 trong sự kiện : tặng 19 điểm cầu may
5. Cầu May lần thứ 40 trong sự kiện : tặng 19 điểm cầu may
✪ Đặc biệt :
X3 điểm cầu may khi nạp In app
X2 điểm cầu may khi nạp SMS và CARD