Đón giờ vàng Game iWin 24/06/2014

Cùng đón giờ vàng iWin Online của ngày thứ ba 24/06/2014. Đoán xem bạn sẽ là người may mắn như thế nào và nhận được ưu đãi nào đây.

Game iWin

* Thời gian : Từ 14h00 đến 16h00 Ngày 24/06/2014
* Nôi dung : Bạn sẽ nhận được ưu đãi nào của iWin Online
– Nhân 3 khi nạp bằng In-app
– Nhân 2 khi nạp bằng SMS hay Card

Lưu ý : Nạp đúng với thông báo mà iWin Online gửi cho bạn mới được khuyến mãi.