Danh sách 100 bạn nhận Win miễn phí

Tiếp tục cập nhập tin tức ngày hôm nay cho sự kiện ” Nhận Win miễn phí “ của iWin. Sự kiện này kết thúc vào lúc 15h00 ngày 03/06/2014 và BQL đang sắp xếp đưa thông tin phần thưởng cho các bạn đã tham gia .

iWin

 

 

 

 

 

 

 

 

Đây chỉ mới là danh sách 100 bạn tham gia đầu tiên nhận ngay 200.000 Win mà thôi, đang còn rất nhiều phần thưởng lên tới 5.000.000 Win đang chờ được cập nhập.

* Lưu ý : Win sẽ được cộng vào tài khoản bạn trong vòng 48h khi có thông báo này.