Cập nhập tiếp 100 bạn ” Nhận Win miễn phí ” lần 2

Tiếp tục cập nhập danh sách trúng thưởng lần 2 của Game iWin sự kiện ” Nhận Win miễn phí “

Game iWin

Đây là 100 bạn nhận được 100.000 Win với câu trả lời nhanh thứ hai của sự kiện, Win sẽ được chuyển trong vòng 48h khi có thông báo nhé cả nhà.

Tiếp tục theo dõi và chờ đợi lần cập nhập danh sách tiếp theo có tên bạn không nhé giải thưởng lớn nhất 5.000.000 Win vẫn chưa có người sở hữu. Chúc bạn sẽ là người may mắn.