Cách khắc phục khi việc nạp in-app bị lỗi

Ngoài nạp win bằng card và sms ra thì các bạn còn có thể nạp win thông qua in app. Mà khi chúng ta nạp win bằng in app thì đôi khi chúng ta bị lỗi và nạp không được.

in app

Để khắc phục tình trạng này các bạn truy cập vào link sau: https://ssl.apple.com/asia/support/itunes/contact.html để được suport

Select your help topic: các bạn chọn Account and Billing
First Name: điền họ vào
Last Name: điền tên vào
Apple ID: nhập thông tin của tài khoản app của các bạn vào
Email Address: điền thông tin email của các bạn vào
iTunes Store/App Stroe Country: các bạn chọn nước việt nam nhé
Order Number: số đơn hàng nạp iWin bị lỗi
Detail about the issue (including error messages): và sau đó các bạn nhập nội dung vào như sau

I cannot purchase item via In-App Purchase for iWin Online game, the message is “Your Purchase Could Not Be Completed”

Sau đó các bạn nhấn nút submit lên để chờ admin của admin của in app giải quyết