Bật tính năng ” Cầu may iWin ngày 06/06 “

* Thời gian :
Từ 12h00 ngày 06/06/2014 đến 15h00 ngày 10/06/2014.
* Ưu đãi :
– X 3 điểm cầu may khi game thủ nạp WIN qua in-app.
– X 2 điểm cầu may khi game thủ nạp WIN qua SMS và CARD.

Game iWin
* Thể lệ :
Trong thời gian diễn ra sự kiện, tất cả người chơi khi kích hoạt tài khoản mới hoặc nạp WIN sẽ nhận được điểm may mắn, điểm này được dùng để quay cầu may. Cứ mỗi 5.000 VNĐ khi nạp vào game hoặc kích hoạt thành công bạn sẽ nhận được 1 điểm cầu may.
* Giải thưởng
:
Khi tham gia quay cầu may, game thủ sẽ có cơ hội ngẫu nhiên nhận được những phần thưởng WIN may mắn, đặc biệt phần thưởng hấp dẫn lên đến 50 triệu WIN.
* Chuỗi nhiệm vụ cầu may :
1. Nạp WIN bằng SMS đầu tiên trong ngày thứ 7 tặng 9 điểm cầu may.
2. Nạp WIN bằng SMS đầu tiên trong ngày chủ nhật tặng 9 điểm cầu may.
– Hoàn thành 2 nhiệm vụ nạp SMS trong thứ 7 và CN tặng 9 điểm cầu may.
3. Nạp WIN bằng CARD đầu tiên trong ngày thứ 7 tặng 9 điểm cầu may.
4. Nạp WIN bằng CARD đầu tiên trong ngày chủ nhật tặng 9 điểm cầu may.
– Hoàn thành 2 nhiệm vụ nạp CARD trong thứ 7 và CN tặng 9 điểm cầu may.
5. Nạp WIN bằng In-App đầu tiên trong ngày thứ 7 tặng 19 điểm cầu may.
6. Nạp WIN bằng In-App đầu tiên trong ngày chủ nhật tặng 19 điểm cầu may.
– Hoàn thành 2 nhiệm vụ nạp In-App trong thứ 7 và CN tặng 29 điểm cầu may.
7. Cầu May lần thứ 22 trong sự kiện tặng 19 điểm cầu may.
8. Cầu May lần thứ 40 trong sự kiện tặng 19 điểm cầu may.
– Hoàn thành nhiệm vụ (1) (2) (7) (8) tặng 39 điểm cầu may.
– Hoàn thành nhiệm vụ (3) (4) (7) (8) tặng 39 điểm cầu may.
– Hoàn thành nhiệm vụ (5) (6) (7) (8) tặng 39 điểm cầu may.
– Hoàn thành nhiệm vụ (1) (2) (3) (4) (7) (8) tặng 99 điểm cầu may.
* Chi tiết tính điểm như sau :
– Nạp SMS 10.000 = 110.000win tặng 2 điểm cầu may.
– Nạp SMS 15.000 = 180.000win tặng 3 điểm cầu may.
– Nạp CARD 10.000 = 200.000win tặng 2 điểm cầu may.
– Nạp CARD 20.000 = 400.000win tặng 4 điểm cầu may.
– Nạp CARD 30.000 = 600.000win tặng 6 điểm cầu may.
– Nạp CARD 40.000 = 800.000win tặng 8 điểm cầu may.
– Nạp CARD 50.000 = 1.100.000win tặng 10 điểm cầu may.
– Nạp CARD 100.000 = 2.500.000win tặng 20 điểm cầu may.
– Nạp CARD 200.000 = 5.000.000win tặng 40 điểm cầu may.
– Nạp CARD 500.000 = 12.500.000win tặng 100 điểm cầu may.
– Nạp CARD 1.000.000 = 25.000.000win tặng 200 điểm cầu may.
– Mỗi lần quay cầu may sẽ mất 2 điểm.